6th grade 

P:Kawamoto / Kitamura / Suto

5th grade

P:Hiyoshi

4th grade

P:Kanda

M:Ayaka / Kanae

3rd grade

P:Ariyoshi / Sakamoto / Shimura

M:Misato / Yuka

2nd grade

P:Chris / Fujitsuku

M:Miyuu / Mizuki

1st grade

P:Joshua / Ken / Takato / Watanuki 

M:Aoi / Kanami